Wydaliśmy album!

Dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach programu “Niematerialne – przekaż dalej”, oraz przy współpracy z wyśmienitym socjologiem dr. Patrykiem Wasiakiem, wydaliśmy album pt. “Polska Demoscena jako wspólnota. Nieformalne praktyki kontaktów polskiej demosceny”.

Strona 4 z albumu “Polska Demoscena jako wspólnota” przedstawiająca grupowe zdjęcia na demoparty.

Naszym celem było zgromadzenie, utrwalanie i upowszechnienie wiedzy o praktykach komunikacji i tworzeniu własnej identyfikacji polskiej demosceny. Tej samej demosceny, którą udało nam się wpisać na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Strona 15 z albumu “Polska Demoscena jako wspólnota” przedstawiająca archiwum korespondencji Łukasza Zeniala Szałankiewicza.

Coraz mniej osób pamięta wysyłanie listów oraz dystrybucję dem na dyskietkach. Zarówno sposób tej korespondencji, jak również praktyka wzbogacania kopert i dyskietek o kreatywną warstwę wizualną, są istotnym elementem niematerialnego dziedzictwa demosceny.

Strona 18 z albumu “Polska Demoscena jako wspólnota” przedstawiająca archiwum korespondencji Łukasza Zeniala Szałankiewicza.

Zapraszamy do zapoznania się z >ALBUMEM<.

KPD NEWS

Nasza reprezentacja w składzie Andrzej angelo Lichnerowicz oraz Łukasz zenial Szałankiewicz została zaproszona na Obchody święta niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Zakopanem. (więcej...)

Twórczość naszej demosceny niniejszym należy do cyfrowego dziedzictwa polskiej kultury. A teraz zapnijcie pasy, bo będzie elegancko. Dzięki zaangażowaniu społeczności polskiej demosceny Komitet Kronika Polskiej Demosceny stworzył i złożył wniosek o wpis na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Dziś dotarł do nas podpisany dokument. Wniosek został przyjęty. (więcej...)

W ten weekend odbyła się prelekcja Andrzeja “unjello” Lichnerowicza pt. “Demoscena: dziedzictwo cyfrowe UNESCO”. Stało się to na multiplatformowym demoparty, organizowanym przez polską demoscenę Xenium 2021. (więcej...)