Niematerialne - przekaż dalej

Dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach programu “Niematerialne – przekaż dalej”, oraz przy współpracy z wyśmienitym socjologiem dr. Patrykiem Wasiakiem, wydaliśmy album pt. “Polska Demoscena jako wspólnota. Nieformalne praktyki kontaktów polskiej demosceny”. Naszym celem było zgromadzenie, utrwalanie i upowszechnienie wiedzy o praktykach komunikacji i tworzeniu własnej identyfikacji polskiej demosceny. Tej samej demosceny, którą udało nam się wpisać na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Coraz mniej osób pamięta wysyłanie listów oraz dystrybucję dem na dyskietkach.

Zobacz więcej

Niematerialne - przekaż dalej

Dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach programu “Niematerialne – przekaż dalej”, oraz przy współpracy z wyśmienitym socjologiem dr. Patrykiem Wasiakiem, wydaliśmy album pt. “Polska Demoscena jako wspólnota. Nieformalne praktyki kontaktów polskiej demosceny”. Naszym celem było zgromadzenie, utrwalanie i upowszechnienie wiedzy o praktykach komunikacji i tworzeniu własnej identyfikacji polskiej demosceny. Tej samej demosceny, którą udało nam się wpisać na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Coraz mniej osób pamięta wysyłanie listów oraz dystrybucję dem na dyskietkach.

Polski Wpis Unesco

Demoscena to międzynarodowa społeczność tworząca cyfrowe dzieła audiowizualne. Narzędziami artystów i artystek są urządzenia elektroniczne. Programy, muzyka i grafika powstają na najróżniejszym sprzęcie komputerowym i często przekraczają jego założenia techniczne — w imię sztuki. Komitet Społeczny “Kronika Polskiej Demosceny” ściśle współpracował z zespołami demoscenowymi, organizacjami kulturalnymi oraz z osobami prowadzącymi badania naukowe dotyczące kultury i sztuki cyfrowej. Całość zaczęła się gdzieś w 2019 roku, od tweeta ogłaszającego powstanie międzynarodowej inicjatywy The Art of Coding, mającej na celu uznanie twórczości demoscenowej jako rzemiosła i sztuki, których rozwój jest częścią współczesnej historii ludzkości.

KPD NEWS

Dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach programu “Niematerialne – przekaż dalej”, oraz przy współpracy z wyśmienitym socjologiem dr. Patrykiem Wasiakiem, wydaliśmy album pt. “Polska Demoscena jako wspólnota. Nieformalne praktyki kontaktów polskiej demosceny”. (więcej...)

Nasza reprezentacja w składzie Andrzej angelo Lichnerowicz oraz Łukasz zenial Szałankiewicz została zaproszona na Obchody święta niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Zakopanem. (więcej...)

Twórczość naszej demosceny niniejszym należy do cyfrowego dziedzictwa polskiej kultury. A teraz zapnijcie pasy, bo będzie elegancko. Dzięki zaangażowaniu społeczności polskiej demosceny Komitet Kronika Polskiej Demosceny stworzył i złożył wniosek o wpis na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Dziś dotarł do nas podpisany dokument. Wniosek został przyjęty. (więcej...)

Liczy się Technika

Twórczość demoscenowa jest nierozerwalnie związana z techniką komputerową. Sztuka cyfrowa zaczęła powstawać w Polsce moment po pojawieniu się pierwszych mikrokomputerów. Od tej pory rozwija się, niejednokrotnie przekraczając założenia techniczne systemów komputerowych.

Demoscena to kultura cyfrowa

Demoscena to międzynarodowa społeczność tworząca cyfrowe dzieła audiowizualne. Narzędziami artystów i artystek są urządzenia elektroniczne. Programy, muzyka i grafika powstają na najróżniejszym sprzęcie komputerowym i często przekraczają jego założenia techniczne — w imię sztuki. Komitet Społeczny „Kronika Polskiej Demosceny” ściśle współpracuje z zespołami demoscenowymi, organizacjami kulturalnymi oraz z osobami prowadzącymi badania naukowe dotyczące kultury i sztuki cyfrowej.