Kultura cyfrowa

Kronika Polskiej Demosceny

Niematerialne dziedzictwo kulturowe polskiej twórczości cyfrowej

O Nas

Kronika Polskiej Demosceny

Pielęgnujemy dziedzictwo polskiej twórczości demoscenowej dla przyszłych pokoleń kultury cyfrowej.

Demoscena to najstarsza polska kultura cyfrowa.

Demoscena to międzynarodowa społeczność tworząca cyfrowe dzieła audiowizualne. Narzędziami artystów i artystek są urządzenia elektroniczne. Programy, muzyka i grafika powstają na najróżniejszym sprzęcie komputerowym i często przekraczają jego założenia techniczne — w imię sztuki.

Komitet Społeczny “Kronika Polskiej Demosceny” ściśle współpracuje z zespołami demoscenowymi, organizacjami kulturalnymi oraz z osobami prowadzącymi badania naukowe dotyczące kultury i sztuki cyfrowej.

Technika

Twórczość demoscenowa jest nierozerwalnie związana z techniką komputerową. Sztuka cyfrowa zaczęła powstawać w Polsce moment po pojawieniu się pierwszych mikrokomputerów. Od tej pory rozwija się, niejednokrotnie przekraczając założenia techniczne systemów komputerowych.

Sztuka

Siłą napędową działalności demoscenowej jest chęć tworzenia, a narzędziem ekspresji są możliwości komputerów, których ograniczenia techniczne przekraczamy od początku ich istnienia — w imię sztuki.

Konkurencja

Jednym z filarów demosceny jest twórcza konkurencja. Stałym punktem programu imprezy demoscenowej są konkursy, w których pojedyncze osoby i zorganizowane grupy wystawiają swoje prace pod ocenę publiczności.

Demoscena to ludzie.

Artyści i artystki demosceny tworzą swoje prace na najróżniejszych platformach sprzętowych. Tworzą społeczność o specyficznym języku i zwyczajach. Spotykają się na imprezach zwanych demoparties, wystawiają swoje prace w konkursach zwanych kompotami, łączą się w zespoły zwane grupami. Grupy współzawodniczą w najważniejszej demoscenowej kategorii konkursowej na najlepszą produkcję, tzw. demo.

Art of Coding

Demoscena Na Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO

Jednym z celów Kroniki Polskiej Demosceny jest wpisanie polskiej twórczości demoscenowej na listę narodowego dziedzictwa kulturowego.

Rodzima sztuka cyfrowa godnie reprezentuje nas na arenie międzynarodowej. Nasze prace zajmują wysokie miejsca w konkursach na światowych parties. Organizacje z całego świata z powodzeniem zgłaszają wnioski do UNESCO o uznanie swych lokalnych demoscen za niematerialne dziedzictwo kulturowe.

Prace naszego komitetu są częścią międzynarodowej inicjatywy Art of Coding.

finlandia

Na liście dziedzictwa kulturowego

niemcy

Na liście dziedzictwa kulturowego

UNESCO w Polsce

Prace nad wnioskiem

Chcemy kultywować najlepsze tradycje związane z polską demosceną oraz zachować wartościowe materiały dla przyszłych pokoleń zajmujących się twórczością cyfrową i badaniami kultury.

Organizacja

Jako komitet społeczny działamy na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego początków polskiego społeczeństwa cyfrowego.

Zachowanie dzieł

Prowadzimy archiwum prac, imprez i osób związanych z demosceną — od początku jej istnienia w Polsce po dziś dzień.

Badania historyczne

Zbieramy i opracowujemy materiały badawcze dzięki współpracy z organizacjami kulturalnymi i naukowymi w kraju i na świecie.

Chcesz pomóc?

Zespół

Komitet Społeczny Kronika Polskiej Demosceny

Wywodzimy się ze środowiska polskiej demosceny, które zna nas pod pseudonimami artystycznymi. Oto nasze prawdziwe nazwiska:

Andrzej
Lichnerowicz
Łukasz
Szałankiewicz
Kaja
Mikoszewska
Bartosz
Rakowski
Filip
Kuźmiński
Przemysław
Ostrowski
Daniel
Koźmiński